ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN, Üyelerimize Önemli Duyuru (Vergi Mükellefiyetiniz Hakkında) [26.02.2018]

T.C.

KOZAN TİCARET BORSASI

ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN,

Üyelerimize Önemli Duyuru (Vergi Mükellefiyetiniz Hakkında)

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince TOBB 'nin 25/09/2017 tarihli ve 14642 sayılı yazılarında 2017 yılı Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken Oda/Borsa Organ Seçimlerinin,

24 .09.2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılı Nisan Ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

Borsa Organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek için Borsa üyelerinin Vergi Mükellefiyeti Kaydının bulunması zorunludur. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunca ; Seçimlerde oy kullanacak gerçek kişilerin listede, tüzel kişi temsilcilerinin ise Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacakları yetki belgesinde TC Kimlik Numaralarının yazılı olmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 83. Maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca bu işlemler için borsa kayıtları ilan

tarihinden itibaren 7 iş günü süre ile incelemeye açık tutulacaktır. Üyelerimizin, eksik ve hatalı vergi bilgilerinin düzeltilmesi için 04 Mart 2018 tarihine kadar hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında Ticaret Sicil, Esnaf Sicil Kayıtları, Şirket Yetkililerine Ait İmza Sirküleri, Vergi Mükellefiyetleri ve TC Kimlik Numaraları ile ilgili borsa kayıtlarını Borsamızda inceleyebileceklerdir.

Ticaret Sicil, Esnaf Sicil Kayıtları, Şirket yetkililerine Ait İmza Sirküleri, Vergi Mükellefiyetleri ve TC Kimlik Numarası ile ilgili bilgiler açısından borsamız kayıtlarına itirazı olan üyelerimizin; itiraz ettikleri konuları ispatlayarak Borsamıza yazılı olarak

müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde, Borsamıza müracaat ederek Ticaret Sicil, Esnaf Sicil, Şirket Yetkililerine Ait İmza Sirküleri, Vergi Kayıtları ve TC Kimlik Numarası ile ilgili Borsa kayıtlarını incelemeyen, varsa hataları düzelttirmeyen üyelerimizin; borsa kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacakları hususu;

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.