BORSAMIZDA MEYBEM TARAFINDAN MAKİNE BAKIMCISI EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR [20.04.2017]

BORSAMIZDA MEYBEM TARAFINDAN MAKİNE BAKIMCISI EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

Sanayici Üyelerimize Duyuru:

15 Mayıs 2015 tarih ve 29366 Sayılı resmi Gazete ’de yayımlanan (Sıra No. 2015/1) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere ilişkin Tebliğ kapsamında;

Borsamızda en az 20 kişi müracaat ettiği takdirde MEYBEM Tarafından Makine Bakımcı sı eğitimi düzenlenecektir.

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR

 

· Nüfüs Cüzdan fotokopisi

· 2 adet resim

· Ödeme dekontu (575,00-TL)

· Diploma fotokopisi

· Islak imzali Başvuru formu

 

NOTl: Zorunlu Meslekler Devlet Teşvikinden olduğundan başarılı adayların sınav ücretleri (575,00-TL) geri ödenecektir.

Makine Bakımcısı Kursu ile ilgili Genel Sekreter Abdullah Kılınç ile görüşebilirsiniz.